Βιβλίο
Η επίλυση των διαφορών από το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών
Νομολογία και πρακτική

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 207
ISBN: 978-960-15-1420-8
Κυκλοφορεί
Τιμή: 22.43€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: