Βιβλίο
Τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ο ρόλος των λαών
Διάλογος για τη νομιμοποίηση της ενωσιακής διαδικασίας

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Ξενοφών Ι. Κοντιάδης
Ευάγγελος Βενιζέλος
Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης
κ.ά.
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 109
ISBN: 978-960-15-1451-2
Σημειώσεις: Εισαγωγή: Ξενοφών Ι. Κοντιάδης
Κυκλοφορεί
Τιμή: 10.20€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: