Βιβλίο
Συνταγματικό δίκαιο
Ατομικά δικαιώματα

Πρόδρομος Δαγτόγλου
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 2
2005
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1991
σ. 1625
ISBN: 978-960-15-1371-3
Σημειώσεις: Α΄ και Β΄ τόμος
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 122.29€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 20-09-2006)
Περίληψη: