Βιβλίο
Κώδικες δεοντολογίας του χρηματοοικονομικού τομέα
Νομική φύση και λειτουργία

Χριστίνα Λιβαδά
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 479
ISBN: 978-960-15-1367-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 45.87€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: