Βιβλίο
Ολυμπιακοί αγώνες και δίκαιο
Εισηγήσεις και πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Αθήνα, 21-23 Μαΐου 2003

Φορέας: Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Ν. Κλαμαρής
Επιμέλεια: Αντώνης Μπρεδήμας
Επιμέλεια: Ανδρέας Μαλάτος
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2005
σ. 516
ISBN: 978-960-15-1387-4
Κυκλοφορεί
Τιμή: 50.96€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: