Βιβλίο
Διεθνές δίκαιο, soft law και εξωνομικές τεχνικές κανονιστικής ρυθμίσεως

Κωνσταντίνος Σαλωνίδης
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2005
σ. 138
ISBN: 978-960-15-1558-8
Κυκλοφορεί
Τιμή: 15.28€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: