Βιβλίο
Κοινωνιολογικοί αναστοχασμοί για το πολιτικό και το δίκαιο
Η συστημική θεωρία του Niklas Luhmann

Νικόλαος Τσίρος
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2005
σ. 275
ISBN: 978-960-15-1363-8
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 27.52€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 20-09-2006)
Περίληψη: