Βιβλίο
Η επικουρική ασφάλιση των τραπεζοϋπαλλήλων
Ζητήματα αντισυνταγματικότητας (Ν. 3371/2005)

Συλλογικό έργο
Άρις Γ. Καζάκος
Αντώνης Ν. Μανιτάκης
Δημήτρης Α. Τραυλός - Τζανετάτος
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2006
σ. 165
ISBN: 978-960-15-1635-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 17.32€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: