Βιβλίο
Νομικές μελέτες IV

Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2006
σ. 1490
ISBN: 978-960-15-1443-7
Κυκλοφορεί
Τιμή: 132.48€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: