Βιβλίο
Δικονομικά κείμενα
Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 6
2006
σ. 485
ISBN: 978-960-15-1575-5
Α/Α Τόμου: 1
Σημειώσεις: Τόμος 1, τεύχος Α΄.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 40.76€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: