Βιβλίο
Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001

Φορέας: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Φορέας: Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου
Επιμέλεια: Ξενοφών Ι. Κοντιάδης
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2006
σ. 511
ISBN: 978-960-15-1571-7
Α/Α Τόμου: 2
Κυκλοφορεί
Τιμή: 44.84€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: