Βιβλίο
Εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο

Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2006
σ. 478
ISBN: 978-960-15-1639-4
Κυκλοφορεί
Τιμή: 50.96€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-09-2006)
Περίληψη: