Βιβλίο
Επίλογος της ιστορίας του ελληνικού έθνους
μετά πίνακος αλφαβητικού των κυρίων ονομάτων των περιεχομένων εις τους πέντε τόμους της ιστορίας ταύτης

Κ. Παπαρρηγόπουλος
Αθήνα
Ελεύθερη Σκέψις
Αριθμός Έκδοσης: 1
2003
σ. 455
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-8352-04-9
Σημειώσεις: Φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 1877.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 19.08€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 08-11-2006)
Περίληψη:

[...] Όθεν ενόμισα χρήσιμον να αφαιρέσω το πρόσωπον του ελληνισμού εκ της πεντατόμου ιστορίας μου, και να μονογραφήσω αυτό και μεγαλογραφήσω μέχρι τινός, ίνα προκύψη ούτω ζωηροτέρα η φυσιογνωμία αυτού. Επί τούτω εκδίδω τον παρόντα "Επίλογον", περί την σύνταξιν του οποίου ωφελήθην εκ τε της επιγινομένης οσημέραι εν τη επιστήμη προόδου, κει εκ της πείρας ην αυτός εγώ προσέλαβον, ζηλών το του Σόλωνος γηράσκω αεί διδασκόμενος.
Ο δε αλφαβητικός πίναξ, ο προσαρτηθείς εις τον "Επίλογον", δημοσιεύεται διότι πολλάκις υπό πολλών εζητήθη.

(από την εισαγωγή στην έκδοση του 1877)