Βιβλίο
Επιθεωρώντας διεργασίες
Τεχνικές επιθεώρησης και ISO 19011: Περιλαμβάνει τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2000 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 19011:2002

Γεώργιος Αναστασόπουλος
Αθήνα
Γκιούρδας Β.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 317
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-387-498-0
Α/Α Τόμου: 2
Περιέχει: CD
Κυκλοφορεί
Τιμή: 29.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-06-2011)
Περίληψη:

Η επιθεώρηση αποτελεί, ίσως, σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά "εργαλεία" για την βελτίωση της αποδοτικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.  
Είναι όμως γεγονός ότι πολλές επιθεωρήσεις από "εργαλείο" βελτίωσης μετατρέπονται στην καλύτερη περίπτωση σε γραφειοκρατικό μηχανισμό και στην χειρότερη σε μηχανισμό ελέγχου και καταπίεσης του επιθεωρούμενου.  
Αυτό οφείλεται σε ανεπαρκείς επιθεωρητές είτε σε ανεπαρκείς διοικήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται δράση.  Και η δράση προϋποθέτει γνώση.
Η παρούσα έκδοση περιγράφει το περιβάλλον και τις απαιτήσεις διενέργειας "αποδοτικών" επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης.  
Καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις για εσωτερικές επιθεωρήσεις  (πρώτου μέρους), είτε για επιθεωρήσεις προμηθευτών  (δευτέρου μέρους) είτε ακόμη και για επιθεωρήσεις πιστοποίησης (τρίτου μέρους).  
Περιλαμβάνεται πλήρης ανάλυση των προτύπων ISO 9001 και ISO 19011.
Οι αρχές επιθεώρησης της παρούσας έκδοσης δύναται, επίσης, να εφαρμοσθούν σε, διαφορετικά του ISO 9001, Συστήματα Διαχείρισης όπως στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001), Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (OHSAS 18001), Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000 - HACCP), ISO 27000, SA 8000, ISMC κλπ.
Και τα δύο τεύχη υποστηρίζονται από CD που περιλαμβάνουν τα αυθεντικά πρότυπα ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 και ISO 19011 καθώς και μια σειρά άλλων υποστηρικτικών εγγράφων που χρησιμοποιούνται ως αναφορές ή παραδείγματα.  Τα πρότυπα παρέχονται βάσει σύμβασης με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).