Βιβλίο
Ναρκωτικά

Ν. Παρασκευόπουλος
Κ. Κοσμάτος
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 2
2007
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2005
σ. 969
ISBN: 978-960-445-136-4
Εξαντλημένο
Τιμή: 88.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη:

Πριν συμπληρωθούν δύο χρόνια από την πρώτη έκδοση του έργου «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 1729/1987», έγινε αναγκαία μια αναθεωρημένη επανέκδοση. Η εμφάνιση νέας νομολογίας και αρθρογραφίας για τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά συνιστούσαν ήδη επαρκείς λόγους για την επανέκδοση. Όπως είναι ευνόητο όμως, χαρακτήρα επείγοντος στη νέα αυτή έκδοση έδωσε η θέση σε ισχύ Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) -ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α’ 103/25.5.2006), με τον οποίο κωδικοποιήθηκε το σύνολο της νομοθεσίας της σχετικής με τα ναρκωτικά.

Ο σχολιασμένος κώδικας της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά φιλοδοξεί να συμβάλλει στο έργο των νομικών της πράξης (δικηγόρων-δικαστών), ώστε με συστηματικότητα και με τρόπο εύχρηστο στον αναγνώστη να:
- παρέχεται με πληρότητα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
- διατυπώνονται με σαφήνεια και θεμελίωση (νομολογιακή-θεωρητική) όλες οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις για κάθε θέμα,
- προκρίνονται με πλήρη τεκμηρίωση λύσεις και δυνατότητες,
- είναι άμεσα προσβάσιμη όλη η πρόσφατη νομολογία του Ακυρωτικού μας σε θέματα ναρκωτικών,
- πλαισιώνεται η επιστημονική προσέγγιση από την πρακτική των ποινικών υποθέσεων,
- παρέχεται πληροφόρηση για τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, καθώς και για υπηρεσίες και οργανισμούς που ασχολούνται με πρόληψη και θεραπεία σε όλη τη χώρα.