Βιβλίο
Σχολείο των ντελικάτων εραστών


Επιμέλεια:
Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα
Αριθμός Έκδοσης: 1
2006
ISBN: 978-960-88710-3-8
Σημειώσεις: Φωτομηχανική ανατύπωση: Βιέννη, 1790. Εισαγωγή, ευρετήριο: Δημήτριος Καραμπερόπουλος.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 15.28€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 11-04-2008)
Περίληψη: