Βιβλίο
Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο αστικό δίκαιο

Αθηνά Κοντογιάννη
Ευθύνη Σειράς: Γ. Μητσόπουλος
Ευθύνη Σειράς: Απόστολος Γεωργιάδης
Ευθύνη Σειράς: Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς
Ευθύνη Σειράς: Ν. Κλαμαρής
Ευθύνη Σειράς: Γιώργος Α. Κουμάντος
Ευθύνη Σειράς: Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης
Ευθύνη Σειράς: Μ. Σταθόπουλος
Ευθύνη Σειράς: Παύλος Χ. Φίλιος
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2006
σ. 459
ISBN: 978-960-15-1637-0
Βιβλιοθήκη Αστικού και Δικονομικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
Τιμή: 47.89€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 27-02-2007)
Περίληψη:
Θέματα: