Βιβλίο
Derogation Clauses: The Protection of National Interests in EC Law

Nikolaos Georgiadis
Ευθύνη Σειράς: Konstantinos D. Kerameus
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2006
σ. 304
ISBN: 978-960-15-1596-0
Publications of the Hellenic Institute of International and Foreign Law
Κυκλοφορεί
Τιμή: 35.67€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 27-02-2007)
Περίληψη:
Θέματα: