Βιβλίο
Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001

Φορέας: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Επιμέλεια: Ξενοφών Ι. Κοντιάδης
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2006
σ. 581
ISBN: 978-960-15-1570-0
Α/Α Τόμου: 1
Κυκλοφορεί
Τιμή: 50.96€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 27-02-2007)
Περίληψη:
Θέματα: