Βιβλίο
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία

Συλλογικό έργο
Theresa Pentzopoulou - Valalas
G. Gipriani
Z. Antonopoulou - Trechli
J. Frère
E. Moutsopoulos
Chr. Polycarpou
P. Klimatsakis
Α. Χριστοδουλίδη - Μαζαράκη
F. Filippi
A. Deligiorgi
G.- J. Moderno
S. Tzitzis
I. Svitzou
M. Protopapas - Marneli
Croitoru, R.
Α. Ν. Ζούμπος
Ρ. Αργυροπούλου
Χ. Φίλη
Μετάφραση: Ειρήνη Σβίτζου
Μετάφραση: Μαρία Πρωτοπαπά - Μαρνέλη
Αθήνα
Ακαδημία Αθηνών
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 233
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας 35
Σημειώσεις: Περιλαμβάνονται μεταφρασμένες περιλήψεις των κειμένων. Αριθμός ISSN: 1105-21-20.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 23.43€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 19-03-2007)
Περίληψη:

Περιέχονται τα κείμενα:

- Th. Pentzopoulou - Valalas: "Vers une esterique philosophique du silence"
- G. Gipriani: "Toward an Ethical Hermeneutics for Art and its Theories"
- Z. Antonopoulou - Trechli: "Ώσπερ σάρμα εική κεχυμένων, ο κάλλιστος κόσμος"
- J. Frere: "Le double lien. Le deux recours heracliteens a l'image"
- E. Moutsopoulos: "Musique et philosophie dans le theatre grec classique"
- E. Moutsopoulos: "De la perxeption a la contemplation du beau dans le "Banquet"de Platon"
- Chr. Polycarpou: "Eudoxean Aesthetics"
- P. Klimatsakis: "Hegel's Understanding of the Classical Aesthetic Ideal. A Systematic Approach"
- Α. Χριστοδουλίδη - Μαζαράκη: "Το νόημα της Τέχνης κατά τον Adorno"
- F. Filippi: ""Kunst" und "Techne". Heidegger's Understanding of Art"
- A. Deligiorgi: "L' imagination chez Heidegger et chez Castoriadis"
- G.- J. Moderno: "Une esthetique de la philosophie chez Deleuze"
- S. Tzitzis: "De l' "anthropos-philos" a la personne-"agape""
- I. Svitzou: "Heraclides of Pontus and his Cosmic Theory: An Innovator or a Revisionist of the Ancient Cosmology"
- M. Protopapas - Marneli: "La conception stoicienne du monde"
- R. Croitoru: "Le "Menon": Un soutien virtuel de la "Metaphysique de moeurs" de Kant."
- Π. Ν. Πανταζάκου: "Περί της προσωκρατικής διανοήσεως"
- Α. Ν. Ζούμπος: "Varia"
- E. Moutsopoulos: "De quelques conceptions preplotiniennes de la nation de participation"
- Ρ. Αργυροπούλου: "La Mothe Le Vayer: Η αρετή των αρχαίων"
- Χ. Φίλη: "Η επίδραση του Kant επί του Hamilton"