Βιβλίο
Συμβάσεις παραγώγων του χρηματοπιστωτικού τομέα
Δογματική και πρακτική θεώρηση

Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου
Ευθύνη Σειράς: Λάμπρος Ε. Κοτσίρης
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2006
σ. 462
ISBN: 978-960-445-069-5
Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου
Σημειώσεις: Τεύχ. 31.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 45.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη: