Βιβλίο
Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα

Συλλογικό έργο
Λίλιαν Μήτρου
Θανάσης Κ. Παπαχρίστου
Ανδρέας Χ. Τάκης
Τάκης Κ. Βιδάλης
Ευθύνη Σειράς: Γεώργιος Δημ. Παπαδημητρίου
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2006
σ. 120
ISBN: 978-960-445-048-0
Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα 11
Κυκλοφορεί
Τιμή: 12.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη: