Βιβλίο
Εγχειρίδιο ποινικού δικαίου
Γενικό μέρος

Ιωάννης Ε. Μανωλεδάκης
Νίκος Α. Παρασκευόπουλος
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 2
2006
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1999
σ. 316
ISBN: 978-960-445-117-3
Κυκλοφορεί
Τιμή: 17.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη: