Βιβλίο
Συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων στην κοινωνία της διακινδύνευσης
Υγεία,ιδιωτικότητα, περιβάλλον

Παναγιώτης Γ. Μαντζούφας
Ευθύνη Σειράς: Αντώνης Μανιτάκης
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2006
σ. 491
ISBN: 978-960-445-101-2
Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας 14
Κυκλοφορεί
Τιμή: 46.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη: