Βιβλίο
Συντάσσοντας το δικαίωμα στη δημόσια ηλεκτρονική επικοινωνία
Μαζική επικοινωνία, ελευθερία και δημοκρατία στην πληροφοριακή εποχή

Κωνσταντίνος Στρατηλάτης
Ευθύνη Σειράς: Αντώνης Ν. Μανιτάκης
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2006
σ. 420
ISBN: 978-960-445-131-9
Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας 15
Κυκλοφορεί
Τιμή: 38.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη: