Βιβλίο
Σύστημα τυπικού των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού
Καταρτισθέν επί τη βάσει της τυπικής παραδόσεως της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας

Κωνσταντίνου Α. Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου
Αθήνα
Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
2006
σ. 731
Σχήμα: 28χ21
Δέσιμο: Δερματόδετο
ISBN: 978-960-315-554-6
Σημειώσεις: Πρόλογος: Ο Φαναρίου Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας
Κυκλοφορεί
Τιμή: 35.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 03-04-2012)
Περίληψη:

Το σημαντικό τούτο έργο χωρίζεται στις εξής ενότητες:
α. Προλεγόμενα· με εκτεταμένη εισαγωγή του συγγραφέως π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη.
Μέρος Γενικό.
β. Τμήμα πρώτον· Γενικά περί Ι. Ακολουθιών, εορτών και Λειτουργικών βιβλίων.
γ. Τμήμα δεύτερον· Τα επί μέρους στοιχεία των Ι. Ακολουθιών.
δ. Τμήμα τρίτον· Αι κυριώτεραι περιπτώσεις των τακτικών Ακολουθιών.

Μέρος Ειδικό.
α. Τμήμα πρώτον, Τυπική διάταξις των Ακολουθιών των κατά μήνα ακινήτων εορτών.
β. Τμήμα δεύτερον, Τυπική διάταξις των Ακολουθιών των κινητών εορτών του Τριωδίου.
γ. Τμήμα τρίτον, Τυπική διάταξις των Ακολουθιών των κινητών εορτών του Πεντηκοσταρίου.
I. Παράρτημα.
II. Ιερατικόν Συλλείτουργον.
III. Αρχιερατικαί Χοροστασίαι και Λειτουργίαι.
IV. Ακολουθία εις Εγκαίνια Ναού.
Ακολουθία επί Χειροτονία.