Βιβλίο
Μελέτες για την ελληνική γλώσσα: Μνήμη Α. - Φ. Χρηστίδη
Πρακτικά της ετήσιας συνάντησης του τομέα γλωσσολογίας του τμήματος φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: 6-7 Μαΐου 2006
Studies in Greek Linguistics: In Memoriam A. - F. Christidis: Proceedings of the Annual Meeting of the Department of Linguistics, School of Philology, Faculty of Philosophy Aristotle University of Thessaloniki, May 6-7, 2006

Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Γλωσσολογίας
Συλλογικό έργο
Εισηγητής: Bernard Comrie
Εισηγητής: Héctor Campos
Εισηγητής: Chariton Charitonidis
Εισηγητής: Γεώργιος Κ. Γιαννάκης
Εισηγητής: Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Εισηγητής: Euangelia Daskalaki
Εισηγητής: Raúl Domínguez Casado
Εισηγητής: Gaberell Drachman
Εισηγητής: Angeliki Malikouti - Drachman
Εισηγητής: Georges Drettas
Εισηγητής: Stella Gryllia
Εισηγητής: Marika Lekakou
Εισηγητής: Αλέξης Καλοκαιρινός
Εισηγητής: Μαρία Καραλή
Εισηγητής: Αλεξάνδρα Καρούσου
Εισηγητής: Ζ. Κ. Κουβάτσου
Εισηγητής: Ρ. Πήτα
Εισηγητής: Β. Κ. Κιμισκίδης
Εισηγητής: Ε. Λαζαρίδου
Εισηγητής: Δ. Α. Κάζης
Εισηγητής: Σ. Παπαγιαννόπουλος
Εισηγητής: Α. Κάζης
Εισηγητής: Δώρης Κ. Κυριαζής
Εισηγητής: Νικόλαος Λαβίδας
Εισηγητής: Io Manolessou
Εισηγητής: Geoffrey Horrocks
Εισηγητής: Μαριάννα Μαργαρίτη - Ρόγκα
Εισηγητής: Θεόδωρος Μαρκόπουλος
Εισηγητής: Σοφία Μαρμαρίδου
Εισηγητής: Julián Méndez Dosuna
Εισηγητής: Αμαλία Μόζερ
Εισηγητής: Ελένη Μότσιου
Εισηγητής: Κική Νικηφορίδου
Εισηγητής: Δήμητρα Κατή
Εισηγητής: Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος
Εισηγητής: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης
Εισηγητής: Νίκος Παντελίδης
Εισηγητής: Ευάγγελος Β. Πετρούνιας
Εισηγητής: Αγγελική Ράλλη
Εισηγητής: Δήμητρα Μελισσαροπούλου
Εισηγητής: Συμεών Τσολακίδης
Εισηγητής: Μιχάλης Σετάτος
Εισηγητής: Ε. Σεχίδου
Εισηγητής: Λουκάς Δ. Τσιτσιπής
Εισηγητής: Jeroen Vis
Θεσσαλονίκη
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
Αριθμός Έκδοσης: 1
2007
σ. 442
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-231-125-7
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 27
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 26.61€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 14-10-2009)
Περίληψη:

O τόμος αυτός περιλαμβάνει κείμενα που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της 27ης ετήσιας συνάντησης εργασίας του τομέα γλωσσολογίας του τμήματος φιλολογίας του Α.Π.Θ. (6-7 Μαΐου 2006), και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του καθηγητή γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. Αναστασίου-Φοίβου Χρηστίδη (1946-2004).

Περιέχονται οι εισηγήσεις:
- Bernard Comrie, "Areal typology and the "World Atlas of Language Structures""
- Hector Campos, ""Agree" and "move FF" in Greek Αromanian"
- Chariton Charitonidis, "Towards a typological classification of modern Greek"
- Γεώργιος Κ. Γιαννάκης, "Ινδοευρωπαϊκή μεταφορά"
- Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου, "Η ανάδυση του οριστικού άρθρου στην ελληνική και την ιταλική: συγκριτική μελέτη"
- Euangelia Daskalaki, "Free relatives in Greek: Deriving External Case Matching"
- Raul Dominguez Casado, "SEG XLVIII 1067, δίφθογγος ή δεύτερη αναπληρωματική έκταση στη θηραϊκή διάλεκτο;"
- Gaberell Drachman, Angeliki Malikouti - Drachman, "Concrete vs. Abstract Explanations in Phonology"
- Georges Drettas, "Le Corpus judeo-grec et l'etude des vernaculaires medievaux du grec"
- Stella Gryllia, Marika Lekakou, "Clefts in Cypriot Greek"
- Αλέξης Καλοκαιρινός, "Η πυκνότητα και η μονάδα: αναγνώσεις του Τάσου Χριστίδη"
- Μαρία Καραλή, "Υποκειμενικότητα και μέση φωνή"
- Αλεξάνδρα Καρούσου, "Η σχέση των φωνητικών παραγώγων της προλεκτικής περιόδου με την ανάδυση των πρώτων λέξεων στα παιδιά"
- Ζ. Κ. Κουβάτσου, Ρ. Πήτα, Β. Κ. Κιμισκίδης, Ε. Λαζαρίδου, Δ. Α. Κάζης, Σ. Παπαγιαννόπουλος, Α. Κάζης, "Σημασιολογική αμφισημία στην επιληψία"
- Δώρης Κ. Κυριαζής, "Η σχέση του ελληνικού γλωσσικού ιδιώματος της Χιμάρας με τα άλλα νεοελληνικά ιδιώματα"
- Νικόλαος Λαβίδας, "Μηχανισμοί παραγωγής μεταβατικών εναλλαγών στη διαχρονία της ελληνικής"
- Io Manolessou, Geoffrey Horrocks, "The development of the definite article in Greek"
- Μαριάννα Μαργαρίτη - Ρόγκα, "Ο σχηματισμός των ανδρωνυμικών στις νεοελληνικές διαλέκτους"
- Θεόδωρος Μαρκόπουλος, "Γραμματικοποίηση και γλωσσική ποικιλία: ο μέλλοντας στην εποχή της Κρητικής "Αναγέννησης" (16ος-17ος αι.)
- Σοφία Μαρμαρίδου, "Εννοιολογική μεταφορά και πολιτισμικά μοντέλα: η περίπτωση του ψυχρού πόνου στην ελληνική"
- Julian Mendez Dosuna, "Παρατηρήσεις στις νέες μαντειακές πινακίδες της Δωδώνης"
- Αμαλία Μόζερ, "Άποψη, χρόνος και ιστορία"
- Ελένη Μότσιου, "Όψεις της μη κυριολεξίας στη γλώσσα και τη σκέψη του παιδιού"
- Κική Νικηφορίδου, Δήμητρα Κατή, "Απροσδιόριστες γραμματικές δομές: προεκτάσεις για τη θεωρητική περιγραφή και αναπτυξιακή μελέτη των αναφορικών προτάσεων"
- Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος, Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, "Η ρηματική άποψη στην ελληνική και οι σχέσεις E, R, S"
- Νίκος Παντελίδης, "Κοινή δημοτική: παρατηρήσεις στη διαδικασία διαμόρφωσής της"
- Ευάγγελος Β. Πετρούνιας, "Νεοκαθαρεύουσα και εξαγγλισμός της ελληνικής: γραμματικό σύστημα"
- Αγγελική Ράλλη, Δήμητρα Μελισσαροπούλου, Συμεών Τσολακίδης, "Ο παρακείμενος στη νέα ελληνική και στις διαλέκτους: παρατηρήσεις για τη μο��φή και την εξέλιξή του"
- Μιχάλης Σετάτος, "Αδυναμίες και μειονεκτήματα της γλώσσας"
- Ειρήνη Σεχίδου, "Τυπολογία και γλωσσική επαφή: η επίδραση της ελληνικής στο προθετικό σύστημα της ρομανί"
- Λουκάς Δ. Τσιτσιπής, "Γλωσσική εθνογραφία, γλωσσική ανθρωπολογία και υβριδιακές διακλαδικές προσεγγίσεις"
- Jeroen Vis, "Η αποφυγή του "re" στην αττική διάλεκτο: μια περίπτωση "φωνολογικής συνωμοσίας"
- Στρογγυλή τράπεζα, "Η διεπιστημονικότητα στη σκέψη του Α.-Φ. Χριστίδη"