Βιβλίο
Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας
Εφαρμογές στο γυμνάσιο και στο λύκειο

Μαρία Ευσταθίου - Καραγεωργάκη
Ευθύνη Σειράς: Π. Δ. Ξωχέλλης
Ευθύνη Σειράς: Ν. Π. Τερζής
Ευθύνη Σειράς: Α. Γ. Καψάλης
Θεσσαλονίκη
Κυριακίδη Αφοί
Αριθμός Έκδοσης: 1
2007
σ. 376
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-343-952-3
Παιδαγωγική και Εκπαίδευση 55
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 24.27€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-06-2011)
Περίληψη:

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα Διδακτικής της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στη διδακτική διάσταση του μαθήματος της Ιστορίας, την οποία θεωρεί οργανικά συνδεδεμένη με την εξέλιξη της Ιστοριογραφίας, της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Γνωστικής Ψυχολογίας στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Με σημείο αναφοράς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το περιεχόμενο του μαθήματος, όπως ορίζεται από το Α.Π. του γυμνασίου και του λυκείου, διατυπώνεται μια εναλλακτική πρόταση ενεργού διδασκαλίας, η οποία θεμελιώνεται στην ανθρωπολογική προοπτική αναφορικά με τις μαθησιακές δυνατότητες και τις προσαρμογές του ανθρώπου.

Βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να συμβάλει προς την κατεύθυνση της αναμόρφωσης της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας πρότασης διδακτικής παρέμβασης, η οποία δοκιμάστηκε για ένα ολόκληρο σχολικό έτος σε τρία γυμνάσια και τρία λύκεια. Μέσα από μια συνδυασμένη αναφορά στη θεωρία και στην πράξη, στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογία της Ιστορίας, προτείνει μια σειρά εκπαιδευτικών χειρισμών που καθιστούν δυνατή τη διδασκαλία του μαθήματος με τρόπους που εμπλουτίζουν την καθημερινή πρακτική στη σχολική τάξη. Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση αποτελεί μια πρόταση επαναπροσδιορισμού των ρόλων εκπαιδευτικού και μαθητών στη σχολική τάξη, ενθαρρύνει την εφαρμογή πρακτικών που αξιοποιούν την εκπαιδευτική τεχνολογία και τα πολυμέσα, υποστηρίζει το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Τέλος, διατυπώνει προτάσεις για ανάλογες εφαρμογές και για τον περαιτέρω σχεδιασμό σχετικών εκπαιδευτικών ερευνών.