Βιβλίο
Παιδαγωγική του νέου σχολείου
Μια συστηματική εξέταση παιδαγωγικών ιδεών από τον Ερβάρτο έως την "κλασική μεταρρυθμιστική παιδαγωγική"

Γιώργος Ε. Πυργιωτάκης
Αθήνα
Γρηγόρη
Αριθμός Έκδοσης: 1
2007
σ. 3745
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-333-478-1
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 20.38€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 23-02-2012)
Περίληψη:

Αρκετές μελέτες, μικρής ή μεγάλης έκτασης, της ελληνικής βιβλιογραφίας εξετάζουν το σύστημα ενός συγκεκριμένου παιδαγωγού της Παιδαγωγικής του Νέου Σχολείου ή αλλιώς της Νέας Αγωγής ή, κατά τη γερμανική παιδαγωγική ορολογία, της Κλασικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Η παρούσα μελέτη, στηριγμένη κυρίως σε σύγχρονη παιδαγωγική βιβλιογραφία, αρχικά διερευνά την Παιδαγωγική του Ερβάρτου, γιατί θεωρεί ότι συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία της Κλασικής Μεταρρυθμιστικής Παιδαγωγικής. Στη συνέχεια εντάσσει τα παιδαγωγικά συστήματα του νέου αυτού Κινήματος σ' ένα ευρύ θεωρητικό πλαίσιο, ώστε τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις από την εξέταση τους να παρουσιάζουν μεταξύ τους μια συνάφεια, συνοχή και συνέχεια.

Τα πιο βασικά ερωτήματα που διερευνώνται και αποσαφηνίζονται, ομαδοποιημένα εδώ σε τρεις κατηγορίες, είναι:
- Τι είναι παλιό σχολείο; Πώς προέκυψε; Ποιες είναι οι βασικές παιδαγωγικές του αρχές;
- Τι είναι το Νέο Σχολείο; Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη δημιουργία του; Ποιες είναι οι βασικές παιδαγωγικές αρχές και τα αξιώματα του;
- Τι είναι Νέα Αγωγή ή Νέα Παιδαγωγική, Προοδευτική Εκπαίδευση ή Κλασική Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική; Τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδαγωγικών τους τάσεων παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιογένεια; Με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά διαμορφώνονται διάφορα παιδαγωγικά συστήματα; Ποια είναι τα επικρατέστερα; Ποιες είναι οι προοπτικές για μια μεταμοντέρνα Μεταρρυθμιστική Παιδαγωγική;