Βιβλίο
Ασκήσεις για το βιβλίο Επενδύσεις
505 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Νικόλαος Δ. Φίλιππας
Αθήνα
Μπατσιούλας Ν. & Σ.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2007
σ. 185
Σχήμα: 30χ21
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-89374-3-7
Κυκλοφορεί
Τιμή: 42.80€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 20-06-2007)
Περίληψη:

Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός των αναγκών των νοικοκυριών, τα χαμηλά επιτόκια, αλλά ιδιαίτερα το καυτό συνταξιοδοτικό πρόβλημα επιβάλλουν πλέον την ενεργή ενασχόληση των ατόμων με τις υπάρχουσες επενδυτικές ευκαιρίες, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτός ήταν και ο στόχος του βιβλίου "Επενδύσεις" που εκδόθηκε το 2005 και βρίσκεται ήδη στην τέταρτη χιλιάδα, δηλαδή να βοηθήσει το επενδυτικό κοινό αλλά και τους συμβούλους επενδύσεων να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες για αποτελεσματικές ατομικές και συλλογικές επενδύσεις. Ο στόχος αυτός ολοκληρώνεται σε ένα πρώτο επίπεδο με το βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί τη φυσική συνέχεια του βιβλίου "Επενδύσεις".

Μέσα από τις 505 πρωτότυπες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και πρόσφατα στοιχεία για τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, ο αναγνώστης μπορεί να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη, να θυμηθεί και να ελέγξει τις γνώσεις του. Παράλληλα, μπορεί να ταξιδέψει στον πλανήτη γη μέσα από τον κόσμο των επενδύσεων, έναν κόσμο που μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμος και αποτελεσματικός για τη διαχείριση των κεφαλαίων του.

Οι γνώσεις αυτές θα τον βοηθήσουν να προσδιορίσει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του και να καθορίσει το επίπεδο κινδύνου που θέλει να αναλάβει. Επιπλέον θα είναι σε θέση να επιλέξει και να αξιολογήσει μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια και να γνωρίσει τις εξελίξεις στη νέα γενιά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων ανεξαιρέτως των οικονομικών σχολών. Φυσικά αφορά κυρίως τις κατευθύνσεις της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο και για τους συµβούλους επεvδύσεωv τωv Τραπεζικώv Οµίλωv και τους πελάτες τους.