Βιβλίο
Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης

Λάμπρος Μπαμπαλιούτας
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2007
σ. 691
ISBN: 978-960-445-240-8
Κυκλοφορεί
Τιμή: 60.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσης μελέτης, είναι η παρουσίαση του συστήματος της διοικητικής αποκέντρωσης, τόσο από την πλευρά της συνταγματικής και νομοθετικής κατοχύρωσης, από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως και τις ημέρες μας, όσο και από την πλευρά της συγκριτικής ανάλυσής του, με βάση το θεσμικό καθεστώς που ισχύει και σε άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη.