Βιβλίο
Η κλασική εποχή
Οι περσικοί πόλεμοι: Η πεντηκονταετία

Συλλογικό έργο
Αικ. Δημητριάδου
Μ. Ευσταθίου
Μ. Σκαρλάτου
Επιμελητής: Ν. Δ. Βαρμάζης
Κατερίνη
Μάτι
2007
σ. 303
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-6692-35-2
Το Μάθημα της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση
Α/Α Τόμου: 1
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Κώδικας", Ιανουάριος 1996.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 27.83€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 25-01-2008)
Περίληψη:

Ο τόμος αυτός, δεύτερος στη σειρά των εκδόσεων του Κώδικα "Το μάθημα της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση", συνεχίσει την προσπάθεια της συγγραφικής ομάδας να προσφέρει άλλο ένα χρήσιμο βοήθημα για τη διδασκαλία της Ιστορίας. Το διδακτικό υλικό υπακούει στον ίδιο θεωρητικό προσανατολισμό και είναι οργανωμένο έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Αναλυτικού Προγράμματος.

Το γνωστικό περιεχόμενο του τόμου χρονικά καλύπτει την Κλασική Εποχή και, πιο συγκεκριμένα, την περίοδο που αρχίζει με τους Μηδικούς Πολέμους και συνεχίζεται με τη λαμπρή Πεντηκονταετία της αθηναϊκής δημοκρατίας. Πέρα από τα στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα που σηματοδοτούν την περίοδο αυτή, αξιόλογο χώρο κατέχουν και θέματα που αφορούν στη δημόσια και ιδιωτική ζωή της αθηναϊκής κοινωνίας.

Η παραγωγή και η οργάνωση του διδακτικού υλικού σύμφωνα με τις υποδείξεις ενός curriculum ιστορίας στηρίζεται στην πίστη της συγγραφικής ομάδας ότι μ' αυτόν τον τρόπο μπορεί η διδασκαλία του μαθήματος να έχει θετικότερα αποτελέσματα από αυτά που έχει σήμερα. Η πεποίθηση αυτή προκύπτει από την εισαγωγή δυο νέων στοιχείων στη διδακτική μεθόδευση του μαθήματος: την ενεργοποίηση των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη και τη χρήση πλούσιου και πρωτότυπου ιστορικού υλικού από τους ίδιους.
Στον τόμο αυτό γίνεται προσπάθεια, πέραν των άλλων, να διδαχθούν οι συγκεκριμένες ενότητες της Ιστορίας σε τάξεις στις οποίες οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)