Βιβλίο
Ο Λόρδος Βύρων στην Ελλάδα
Η άφιξή του στο Μεσολόγγι, η υποδοχή, η δράση του, τα αισθήματά του, η αγωνία του, ο θάνατος, ο θρήνος

Conte Pietro Gamba
Μεταφραστής: Μπάμπης Άννινος
Αθήνα
Βεργίνα
2007
σ. 195
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-8280-45-8
Γλώσσα πρωτοτύπου: αγγλικά μετάφραση από γαλλικά
Σημειώσεις: Φωτομηχανική ανατύπωση της πρωτότυπης έκδοσης
Κυκλοφορεί
Τιμή: 17.32€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 29-01-2008)
Περίληψη:

Το παρόν εν μεταφράσει πιστή δημοσιευόμενον έργον φέρει τον τίτλον: "Έκθεσις των κατά την μετάβασιν του Βύρωνος εις Ελλάδα" εγράφη παρά του κόμητος Πέτρου Γκάμπα (Gamba) "τέως αντισυνταγματάρχου του ελληνικού στρατιωτικού σώματος", του διοργανωθέντος και διοικούμενου παρά της Ευγενίας του". Είνε δε η πλέον πιστή και ακριβής και εμπεριστατωμένη αφήγησις της εν τη ελληνική χώρα διαμονής και δράσεως του λόρδου Βύρωνος κατά τον Αγώνα. Διότι ο συγγραφεύς, ανήκων εις ευγενή ιταλικήν οικογένειαν, αδελφός δε της αισθηματικώς συνδεομένης μετά του ποιητού κομήσσης Guiccioli, συνώδευσε τον Βύρωνας κατά το τελευταίον αυτού μοιραίον ταξείδιον από Γενεύης εις Κεφαλληνίαν, και εκείθεν εις Μεσολόγγιον, και συνέζησε μετ' αυτού μέχρι της τελευταίας του πνοής, επέχων παρ' αυτώ θέσιν φίλου και συνοίκου και γραμματέως εξ' απορρήτων και υπασπιστού.