Βιβλίο
Ένδικα μέσα


Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2007
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2002
σ. 162
ISBN: 978-960-445-154-8
Σημειώσεις: Επανέκδοση: 2002· 2004.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 18.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη: