Βιβλίο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 1958-2008
Ίδρυση, πορεία, προοπτικές

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
Δημήτριος Α. Κυριακίδης
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
Σάββας Ε. Τσιλένης
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Ταξιάρχης Κόλιας
Μιλτιάδης Β. Χατζόπουλος
Ευστράτιος Ι. Καμίτσος
Νικόλαος Γ. Οικονομάκος
Φραγκίσκος Κολίσης
Ευάγγελος Μπούμπουκας
Αργυρούλα Σιγάλα
Ελένη Γραμματικοπούλου
Άρης Ξενάκης
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης
Αθήνα
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Αριθμός Έκδοσης: 1
2008
σ. 307
Σχήμα: 29χ24
Δέσιμο: Πανόδετο
ISBN: 978-960-98199-0-9
Κυκλοφορεί
Τιμή: 30.57€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 31-03-2008)
Περίληψη:

[...] Στα 50 χρόνια ιστορίας του, το ΕΙΕ, παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες, έχει να επιδείξει πρόοδο σε πολλούς τομείς. Χρησιμοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες για την παραγωγή προϊόντων πολυμέσων και καινοτόμων εργαλείων που διευκολύνουν την ψηφιακή καταγραφή, οργάνωση και διάχυση του υλικού τεκμηρίωσης. Αναπτύχθηκαν μέθοδοι και εξειδικευμένο λογισμικό για τον ακριβή υπολογισμό ιδιοτήτων της ύλης. Σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν οπτικά, οπτικο-ηλεκτρονικά συστήματα και νανοϋλικά. Εφαρμόσθηκε η γονιδιωματική στη μελέτη καρκίνου, της γήρανσης, των αλληλεπιδράσεων γονιδιώματος-περιβάλλοντος και στη βιοτεχνολογία. Παρασκευάσθηκαν νέες οργανικές και οργανομεταλλικές ενώσεις, σχεδιάσθηκαν νέα βιομόρια με καταλυτική δράση, βιοδραστικές ενώσεις, και προσδιορίσθηκαν οι κρυσταλλικές δομές τους. Στον χώρο των θεωρητικών επιστημών, τα Ινστιτούτα συνέβαλαν στον εντοπισμό και την καταγραφή των τεκμηρίων του παρελθόντος και στην παραγωγή νέας γνώσης, καλύπτοντας σιωπές στη μελέτη της ελληνικής ιστορίας. Το Ίδρυμα με τη μορφή κοιτίδας ανάδειξης του πολιτισμού, οργανώνει καθημερινά εκδηλώσεις που αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης, καθώς και κοινωνικά θέματα. [...]

Δημήτριος Α. Κυριακίδης
Πρόεδρος και Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Καθηγητής βιοχημείας του ΑΠΘ