Βιβλίο
Η οργανωμένη αγορά
Κοινοτικό δίκαιο και εθνική εναρμόνιση

Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου
Ευθύνη Σειράς: Λάμπρος Ε. Κοτσίρης
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2008
σ. 415
ISBN: 978-960-445-297-2
Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
Τιμή: 38.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη: