Βιβλίο
Ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών
European Language Portfolio = Portfolio Européen des Langues

Αθήνα
Eiffel Editions
Αριθμός Έκδοσης: 1
2008
σ. 40
ISBN: 978-960-480-120-6
Σημειώσεις: Copyright: Conseil de l' Europe.
Περιέχει: Ένθετο "Ευρωπαϊκό διαβατήριο γλωσσών" , 24 σελ.
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Περίληψη:

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που συνοδεύεται από το "Ευρωπαϊκό διαβατήριο γλωσσών". Συνοδεύει την υλοποίηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαίσιου αναφοράς για τις γλώσσες, όπως έχει θεσμοθετηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.