Βιβλίο
Διορθώσεις και παρατηρήσεις εις το Τριώδιον

Κωνσταντίνου Α. Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου
Θεσσαλονίκη
University Studio Press
Αριθμός Έκδοσης: 1
2008
σ. 260
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-12-1716-1
Α/Α Τόμου: 2
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 19.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 19-05-2010)
Περίληψη:

Ασχολούμενος από πολλών ετών με το βιβλίον του Τριωδίου διεπίστωσα την ύπαρξιν εν αυτώ, ως έχει σήμερον, πλήθους σφαλμάτων γραμματικών, συντακτικών και μετρικών, τα οποία δυστυχώς επαναλαμβάνονται και διαιωνίζονται, προστίθενται δε και άλλα λόγω της άνευ ουσιαστικής επιμελείας εκδόσεως του βιβλίου. Διά την διόρθωσιν των εσφαλμένων προσέφυγα εις περιωρισμένην έρευναν αγιορείτικων χειρογράφων εκ της εις μικροταινίας συλλογής του εν Θεσσαλονίκη Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών. Τας υπερεπτακοσίας παρατηρήσεις, αι οποίαι προέκυψαν εκ της προσπάθειας ταύτης, εδημοσίευσα εις αυτοτελές τεύχος υπό τον τίτλον "Διορθώσεις και παρατηρήσεις εις το Τριώδιον" (έκδοσις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006).

Η περαιτέρω όμως έρευνα των χειρογράφων με ωδήγησεν εις πλείστας αλλάς παρατηρήσεις αναφερομένας εις την ανάγκην διορθώσεως πολλών εκ των υπαρχουσών εις τα έντυπα γραφών, εις την επιβεβαίωσιν προταθεισών υπ' εμού διορθώσεων, εις τινας δε περιπτώσεις εις αναθεώρησιν διορθωτικών προτάσεών μου. Τας νέας ταύτας παρατηρήσεις εθεώρησα σκόπιμον να δώσω εις την δημοσιότητα δια του παρόντος τεύχους, με την ελπίδα ότι τα δύο τεύχη θα αποτελέσουν χρήσιμον υπόβαθρον δια μελλοντικήν βελτιωμένην κατά το δυνατόν έκδοσιν του Τριωδίου. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέως)