Βιβλίο
Σύγχρονη διδακτική

Αχιλ. Γ. Καψάλης
Ελένη Αθ. Νημά
Θεσσαλονίκη
Κυριακίδη Αφοί
2008
σ. 352
Σχήμα: 25χ18
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-467-046-8
Σημειώσεις: Επανέκδοση: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2002.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 33.08€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-06-2011)
Περίληψη:

Ο εκπαιδευτικός παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της διδασκαλίας και συνεπώς και της μάθησης στην τάξη. Η αισιόδοξη αυτή προοπτική επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, καθώς από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι τα κίνητρα μάθησης και οι επιδόσεις των μαθητών επηρεάζονται σημαντικά από τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε βεβαίως το γεγονός ότι η διδασκαλία είναι μια εντελώς προσωπική και ιδιοσυγκρασιακή διαδικασία. Ποτέ δύο εκπαιδευτικοί δεν σκέφτονται και δεν ενεργούν, ποτέ δεν διδάσκουν κατά τον ίδιο τρόπο. Η προσωπική συγκρότηση και η προσωπική ενεργητικότητα του εκπαιδευτικού, την οποία επενδύει στην διδασκαλία του, εξασφαλίζουν την δημιουργικότητα σκέψης και δράσης, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη ανταμοιβή που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος από την εργασία του. Ωστόσο η μετάφραση αυτής της προσωπικής συγκρότησης και ενεργητικότητας σε ένα πλαίσιο συνεχούς αναδόμησης και αναστοχασμού με βάση τις εμπειρίες του χρειάζεται την επιστημονική γνώση. Χωρίς αυτήν οποιαδήποτε μέθοδος και πρακτική καταλήγει να λειτουργεί ως συνταγή, η οποία δεν οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσματα, μολονότι την εφαρμόζει κατά γράμμα. Από την άλλη πλευρά πάλι χωρίς χρήσιμες προτάσεις για την διδακτική πράξη, η επιστημονική γνώση παραμένει αφηρημένη και άρα χωρίς πρακτική χρησιμότητα. Αυτήν την γνώση προσπαθεί να παράσχει στον εκπαιδευτικό το βιβλίο αυτό.

Η πρώτη έκδοση του ανά χείρας εγχειριδίου είχε απροσδόκητη εκδοτική επιτυχία, η οποία επιβεβαιώνει την άποψή μας ότι καλύπτει προφανώς ένα σημαντικό κενό στην σχετική ελληνική βιβλιογραφία. Η επανατροφοδότηση που πήραμε από συναδέλφους, συνεργάτες και λοιπούς αναγνώστες και η αξιοποίηση των παρατηρήσεων και των υποδείξεών τους μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι βελτιώσαμε σημαντικά την ποιότητά του.

Σημειώνουμε και πάλι ότι το βιβλίο δεν προσφέρεται ως βοήθημα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, διότι είναι γραμμένο με εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που εφαρμόζεται κατά τις εξετάσεις αυτές.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)