Βιβλίο
Πολεοδομικές εφαρμογές
Πράξη εφαρμογής, πολεοδομική μελέτη, κτηματογράφηση

Ελευθέριος Παπαγιωτόπουλος
Γεώργιος Καριώτης
Αθήνα
Ίων
Αριθμός Έκδοσης: 1
2009
σ. 372
Σχήμα: 29χ21
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-411-561-7
Σημειώσεις: Ίδιο isbn (960-411-565-0) με τον τίτλο: "Σχεδίαση με Η/Υ : Το AutoCad στην πράξη" / Κωνσταντίνος Δαυίδ.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 38.72€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 12-02-2010)
Περίληψη:

Το βιβλίο γράφτηκε για να βοηθήσει όλους όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τα αντικείμενα των πολεοδομικών εφαρμογών από οποιαδήποτε θέση.

Περιλαμβάνει κατηγορίες μελετητικών πτυχίων σε συσχέτιση με το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμοσμένης Πολεοδομίας. Κάνει αναφορά σε υπερκείμενες μελέτες: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) και Πολεοδομική Μελέτη (Π.Μ.), προδιαγραφές σύνταξης μελετών, τρόπους εφαρμογής των Πολεοδομικών Σχεδίων, εννοιών της γειτονιάς, κριτηρίων χαρακτηρισμού των πυκνοδομημένων περιοχών, εννοιών του οικοπέδου και όρων δόμησης. Ακόμα, αναλύει την κτηματογράφηση και κωδικοποίηση αρίμθισης των ακινήτων και υπολογισμού εισφοράς σε γη με σχετικά παραδείγματα περιπτώσεων.

Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθεί και η σχετική νομοθεσία για την αρμοδιότητα έκδοσης πράξης εφαρμογής, την διοικητική τους διαδικασία, τον τρόπο σύνταξης. Επίσης, τις διαδικασίες ανάρτησης, την κύρωση και μεταγραφή πράξης εφαρμογής, την ενημέρωση φορέων μετά την κύρωση, τον θεσμό των υποθηκοφυλακείων στην Ελλάδα, τους τίτλους ιδιοκτησίας και μονάδες μέτρησης εμβαδών.