Βιβλίο
Εφαρμοσμένη χρηματοοικονομική επιχειρήσεων

Παναγιώτης Ι. Αρσένος
Παναγιώτης Ε. Καλδής
Αθήνα
Εκδόσεις Πατάκη
Αριθμός Έκδοσης: 1
2008
σ. 324
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-16-3055-7
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Σημειώσεις: Πρόλογος: καθηγητής Άγγελος Κότιος, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 22.93€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 02-03-2012)
Περίληψη:

Η "Εφαρμοσμένη χρηματοοικονομική επιχειρήσεων", το νέο συγγραφικό έργο των κ.κ. Παναγιώτη Αρσενίου, αν. καθηγητή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, και Παναγιώτη Καλδή, αν. καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας, ακαδημαϊκών με εξαιρετική επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προσφέρει χρήσιμα εργαλεία ορθολογιστικής λήψης αποφάσεων τόσο για την καλή χρήση και την αξιοποίηση του κεφαλαίου, κατεξοχήν σημαντικού συντελεστή παραγωγής στην επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και για την διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου.
Στο απλά γραμμένο και κατανοητό ακόμη και από μη ειδικούς του αντικειμένου της χρηματοοικονομικής διοίκησης έργο τους, που διαρθρώνεται σε δεκατρία κεφάλαια, διατυπώνονται υποδειγματικές κατευθύνσεις αύξησης των περιουσιακών στοιχείων κάθε επιχείρησης, αλλά και επίτευξης του επιθυμητού οικονομικού αποτελέσματος.
Έτσι, εξετάζονται αντικείμενα όπως: η λειτουργία της χρηματοοικονομικής διοίκηση, η ανάλυση και η διαχείριση κινδύνων στην επιχείρηση, η λογιστική-ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η κεφαλαιακή δομή και το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης, το κεφάλαιο κίνησης και η διαχείρισή του, τα επενδυτικά σχέδια, οι επενδύσεις, η διαχείριση της ρευστότητας, η ανάλυση του νεκρού σημείου και η μόχλευση, η πολιτική πιστώσεων, οι χρηματιστηριακές επενδύσεις, η χρηματοδότηση και οι σύγχρονες μορφές της.
Όπως αναφέρει και ο καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο προλογικό σημείωμα που συνοδεύει το έργο, "το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης, τόσο και για τη μετάδοση κατάλληλων γνώσεων σε κάθε επιχειρηματικά ενασχολούμενο άτομο που επιζητεί την ευημερία των οικονομικών του αποτελεσμάτων".