Βιβλίο
Λεξικό της νέας οικονομίας
Ελληνοαγγλικό, αγγλοελληνικό

Γεώργιος Ι. Αγαπητός
Επιμέλεια: Φώτης Καραμητρόγλου
Αθήνα
Ιδιωτική Έκδοση
Αριθμός Έκδοσης: 1
2008
σ. 569
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Πανόδετο
ISBN: 978-960-91648-3-2
Σημειώσεις: Πρόλογος: Κωνσταντίνος Δρακάτος.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 81.53€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 27-02-2009)
Περίληψη:

[...] Το λεξικό αυτό δεν αποβλέπει στην υποκατάσταση των βιβλίων της Μικροοικονομικής ή Μακροοικονομικής ανάλυσης ή Πολιτικής Οικονομίας, αλλά στην υποβοήθηση των φοιτητών - και όχι μόνο - για την κατανόηση αυτών των αναλύσεων. Αυτή, εξάλλου, είναι η έννοια του "Λεξικού": είναι μικρό σε μέγεθος βιβλίο, κι όχι εγκυκλοπαίδεια, που περιλαμβάνει περιληπτικά τις κυριότερες γνώσεις και έννοιες επιστήμης ή τέχνης. Προσωπικά ένιωσα την ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου Λεξικού ως φοιτητής της ΑΣΟΕΕ και κατόπιν ως δάσκαλος της οικονομικής ανάλυσης.
[...] Το λεξικό αυτό επεξεργάζεται - αναλύει οικονομικούς όρους που χρησιμοποιούνται συχνά από όλους και χωρίζεται σε δύο μέρη: το μέρος Ι, το οποίο είναι αναλυτικό, περιέχει την ελληνοαγγλική ορολογία και το μέρος ΙΙ την αγγλοελληνική ορολογία. Στο πρώτο, όλα τα λήμματα εμπεριέχουν τον ελληνικό όρο με έντονα γράμματα, την απόδοσή του στα αγγλικά με πλάγια γράμματα και ακολουθεί η ανάλυση του όρου στα ελληνικά με ορθά πεζά.
Στο αγγλοελληνικό μέρος έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι όροι του ελληνοαγγλικού μέρους, χωρίς την ανάλυσή τους, κι αυτό επειδή η αγγλική γλώσσα έχει επικρατήσει διεθνώς στον τομέα των εμπορικών σχέσεων.
[...]
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Κριτικές - Παρουσιάσεις: