Βιβλίο
Κυκλοφοριακή τεχνική

Συλλογικό έργο
Ι. Μ. Φραντζεσκάκης
Ι. Κ. Γκόλιας
Μαγδαληνή Χ. Πιτσιάβα - Λατινοπούλου
Αθήνα
Παπασωτηρίου
Αριθμός Έκδοσης: 1
2009
σ. 322
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-7182-42-5
Μηχανική
Κυκλοφορεί
Τιμή: 25.48€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 06-04-2009)
Περίληψη:

Το βιβλίο παρουσιάζει τις γενικές έννοιες και τη βασική θεωρία της κυκλοφοριακής τεχνικής, καθώς και ορισμένες χαρακτηριστικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή εμπειρία.

Στα 8 κεφάλαια του βιβλίου και με τη βοήθεια 89 σχημάτων και 186 πινάκων, εξετάζονται:
- Πρόλογος και κεφάλαιο 1. Ο ορισμός και η χρησιμότητα της κυκλοφοριακής τεχνικής και τα περιεχόμενα του βιβλίου σε συσχέτιση με την ευρύτερη σειρά των συγγραμμάτων, με αντικείμενο το σχεδιασμό των μεταφορών και της κυκλοφοριακής τεχνικής, τα οποία έχουν εκδοθεί από μια ομάδα καθηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- Κεφάλαιο 2. Τα μεγέθη της κυκλοφοριακής ροής και οι χρονικές διακυμάνσεις τους.
- Κεφάλαιο 3. Οι σχέσεις που συνδέουν τα μεγέθη της κυκλοφοριακής ροής και τα βασικά πρότυπα που τις εκφράζουν.
- Κεφάλαιο 4. Οι βασικές έννοιες και σχέσεις της θεωρίας των ουρών σε κατάσταση ισορροπίας και σε ασταθείς συνθήκες.
- Κεφάλαιο 5. Οι βασικές έννοιες της κυκλοφοριακής ικανότητας και της στάθμης εξυπηρέτησης και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν.
- Κεφάλαιο 6. Ο υπολογισμός της κυκλοφοριακής ικανότητας και της στάθμης εξυπηρέτησης για τις αστικές οδούς, τους μη σηματοδοτούμενους κόμβους και τους κυκλικούς κόμβους, τις υπεραστικές οδούς 2 λωρίδων κυκλοφορίας, τις υπεραστικές και προαστιακές οδούς 4 ή περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας, τα βασικά τμήματα ελεύθερων λεωφόρων και τέλος, τις περιοχές πλέξης και τις ράμπες εισόδου - εξόδου σε ελεύθερες λεωφόρους.
- Κεφάλαιο 7. Οι σηματοδοτούμενοι κόμβοι, όπου καλύπτονται οι προϋποθέσεις σηματοδότησης, οι βασικές έννοιες και οι διαδικασίες υπολογισμών για μεμονωμένους κόμβους, συντονισμένες αρτηρίες και δίκτυα οδών.
- Κεφάλαιο 8. Οι μετρήσεις και έρευνες κυκλοφοριακής τεχνικής που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση διάφορων μελετών.

Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για προπτυχιακή, μεταπτυχιακή ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση, όσο και για το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία οδικών δικτύων και, γενικότερα, εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Επιπλέον ο αναγνώστης κατευθύνεται να χρησιμοποιήσει τις 90 σχετικές εργασίες που αναφέρονται στο τέλος κεφαλαίου για λεπτομερέστερη ανάλυση των θεμάτων που καλύπτονται στο βιβλίο.