Βιβλίο
Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας

Ξενοφών Ι. Κοντιάδης
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2004
σ. 567
ISBN: 978-960-15-1256-3
Κυκλοφορεί
Τιμή: 50.96€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 19-05-2009)
Περίληψη: