Βιβλίο
Έσοδα επενδύσεων και τιμολογιακή πολιτική ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Μιλτιάδης Νεκτάριος
Αθήνα
Financial Forum
Αριθμός Έκδοσης: 1
2002
σ. 182
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-7247-40-7
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 12.23€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 11-06-2009)
Περίληψη:

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει το ρόλο που διαδραματίζουν τα έσοδα από τις επενδύσεις στο τελικό αποτέλεσμα (κέρδος / ζημία) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και να αναπτύξει μια απλή αλλά ακριβή μέθοδο για τη συνεκτίμηση των εσόδων αυτών κατά τη φάση της αξιολόγησης και τιμολόγησης των κινδύνων (Underwriting). Στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, σε αντίθεση με τις ασφαλίσεις ζωής., δεν είναι πάντα σαφές πως λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από τις επενδύσεις για την τιμολόγηση των κινδύνων. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των μαζικών ασφαλίσεων, η ασφαλιστική αγορά πιέζεται να μεταβάλλει την παραδοσιακή πολιτική της - με βάση την οποία τα κέρδη ενός κλάδου μετρώνται με τα τεχνικά αποτελέσματα - και να δείξει καθαρότερα πως τα έσοδα από τις επενδύσεις επηρεάζουν τα κέρδη και την τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων. [....]

Ο σκοπός, λοιπόν, αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο το εισόδημα από επενδύσεις επηρεάζει την τιμολογιακή πολιτική μιας ασφαλιστικής εταιρίας και να περιγράψει τη μέθοδο με την οποία το εισόδημα αυτό μπορεί να υπεισέλθει στη διαδικασία καθορισμού των στόχων κερδοφορίας ενός κλάδου ασφάλισης ή μιας ασφαλιστικής εταιρίας.

(από την εισαγωγή του βιβλίου)