Βιβλίο
Ο νόμος πλαίσιο για τη δομή και λειτουργία των πανεπιστημίων

Διονύσης Κλάδης
Γιάννης Πανούσης
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 8
2009
σ. 779
ISBN: 978-960-15-2206-7
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 61.15€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 16-06-2009)
Περίληψη:

Στην παρούσα όγδοη έκδοση του έργου "Ο νόμος πλαίσιο για τα πανεπιστήμια» έχουν ενσωματωθεί οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν μεσολαβήσει από την προηγούμενη έβδομη έκδοση (Ιούνιος 2004) μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 2008), στην ουσία δηλαδή έχουν συμπεριληφθεί όλες οι νέες ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή επί Κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας.
Και η παρούσα όγδοη έκδοση διατηρεί τον ίδιο τίτλο με τις προηγούμενες, αφού το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα πανεπιστημιακά πράγματα στη χώρα μας εξακολουθεί, ύστερα από είκοσι έξι (26) χρόνια, να είναι εκείνο που θεσπίστηκε το 1982 με τον Νόμο 1268/1982, παρ’ όλες τις νομοθετικές επεμβάσεις που ακολούθησαν στη συνέχεια. Η μόνη αλλαγή στον τίτλο είναι η αντικατάσταση του όρου "Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα" με τον όρο "Πανεπιστήμια".