Βιβλίο
Πρακτικός οδηγός για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και τις δομητικές επισκευές μετά από πυρκαγιά, σε μικρά κτίρια από σκυρόδεμα και από τοιχοποιΐα

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Γιώτα Καζάζη
Αθήνα
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Αριθμός Έκδοσης: 1
2009
σ. 288
ISBN: 978-960-8369-43-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 12.06€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-09-2009)
Περίληψη:

Για τη σύνταξη του Οδηγού εργάσθηκαν οι: Ε. Βιντζηλαίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Χ. Ζέρης, Επίκουρος Καθηγητής, Κ. Τρέζος, Επίκουρος Καθηγητής, Μ. Χρονόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Κ. Μανωλεδάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Κ. Ρεπαπής Δρ Πολιτικός Μηχανικός.

Ο Θ. Π. Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ ήταν Σύμβουλος της Ομάδας Σύνταξης του Οδηγού καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.