Βιβλίο
Ναρκωτικά, Συμπλήρωμα
Σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) με το ν. 3727/2008 και το ν. 2772/2009

Νίκος Α. Παρασκευόπουλος
Κώστας Κοσμάτος
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2009
ISBN: 978-960-445-461-7
Κυκλοφορεί
Τιμή: 25.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 07-01-2011)
Περίληψη:

Ο σχολιασμένος κώδικας της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά (κυρίως έργο) φιλοδοξεί να συμβάλλει στο έργο των νομικών της πράξης (δικηγόρων-δικαστών), ώστε με συστηματικότητα και με τρόπο εύχρηστο στον αναγνώστη να:
- παρέχεται με πληρότητα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
- διατυπώνονται με σαφήνεια και θεμελίωση (νομολογιακή-θεωρητική) όλες οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις για κάθε θέμα,
- προκρίνονται με πλήρη τεκμηρίωση λύσεις και δυνατότητες,
- είναι άμεσα προσβάσιμη όλη η πρόσφατη νομολογία του Ακυρωτικού μας σε θέματα ναρκωτικών,
- πλαισιώνεται η επιστημονική προσέγγιση από την πρακτική των ποινικών υποθέσεων,
- παρέχεται πληροφόρηση για τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, καθώς και για υπηρεσίες και οργανισμούς που ασχολούνται με πρόληψη και θεραπεία σε όλη τη χώρα.