Βιβλίο
Το Μακεδονικό ζήτημα
γένεση, διαμόρφωση, εξέλιξη, λύση (1856-1913)

Κωνσταντίνος Α. Βακαλόπουλος
Επιμέλεια: Σοφία Σφυρόερα
Αθήνα
Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
2009
σ. 238
Σχήμα: 21χ13
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-469-645-1
Το Βήμα Βιβλιοθήκη· Ο Ελληνικός Εικοστός Αιώνας Βήμα προς Βήμα 1
Σημειώσεις: Πρόλογος: Σταύρος Π. Ψυχάρης, Douglas Dakin. Επανέκδοση: "Επίκεντρο", 1993. Ειδική έκδοση για την εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής". Εκτύπωση, βιβλιοδεσία: CPI - Ebner & Spiegel, Ulm. Διανεμήθηκε δωρεάν μαζί με την εφημερίδα "Το Βήμα" στις 20.9.2009.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Εξαντλημένο
Περίληψη:

Η βόρεια ζώνη της Μακεδονίας κατοικούνταν από αμιγείς βουλγαρικούς πληθυσμούς, η νότια από ελληνόφωνους ως επί το πλείστον Έλληνες και η μεσαία ζώνη από ξενόφωνους στην πλειονότητά τους ελληνικούς πληθυσμούς. Η ζώνη αυτή διεκδικήθηκε με πείσμα και αγωνιστικότητα από το ελληνικό και το βουλγαρικό στοιχείο. Καμιά ιστορική πηγή δεν μνημονεύει Σέρβους ή "Μακεδόνες". Και εκεί έγκειται το θέμα.

Κ. Βακαλόπουλος

Περιέχονται τα κείμενα:
- Πρόλογος στην έκδοση από "Το Βήμα"
- Πρόλογος Douglas Dakin
- Πρόλογος

Κεφάλαιο πρώτο
- Γένεση και διαμόρφωση του Μακεδονικού Ζητήματος (1856-1878)
Ι. Η ερμηνεία του εθνολογικού προβλήματος
ΙΙ. Η πολιτική διάσταση της εθνικής διαπάλης (1845-1870)
ΙΙΙ. Η διαμόρφωση του Μακεδονικού Ζητήματος (1870-1878)

Κεφάλαιο δεύτερο
Η κύρια φάση του Μακεδονικού Ζητήματος (1878-1903)
Ι. Οι διεθνείς διαστάσεις του Μακεδονικού Ζητήματος κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
ΙΙ. Η εξέλιξη του Μακεδονικού Ζητήματος από το συνέδριο του Βερολίνου ως την προσάρτηση την Ανατολικής Ρουμελίας (1878-1885)
ΙΙΙ. Το κριτήριο της παιδείας ως πρωταρχικό στοιχείο για την εθνική ταυτότητα του χριστιανικού πληθυσμού της Μακεδονίας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα μέχρι την απελευθέρωση (1878-1912)
IV. Η διαβαλκανική θεώρηση του Μακεδονικού Ζητήματος από την προσάρτηση της Ανατολικής Ρουμελίας ως τη δημιουργία του Ι.Μ.R.O. (1886-1893)
V. Από την ίδρυση του I.M.R.O. ως την εξέγερση του Ίλιντεν: τα γενικά πλαίσια του Μακεδονικού Ζητήματος (1893-1903)
VI. Από την ίδρυση του I.M.R.O. ως το Ίλιντεν: τα ειδικά πλαίσια του Μακεδονικού Ζητήματος (1893-1903)

Κεφάλαιο τρίτο
Εξέλιξη και λύση του Μακεδονικού Ζητήματος (1903-1913)
I. Ίλιντεν και Μακεδονικός Αγώνας. Θεωρητική προσέγγιση και συγκριτική αξιολόγηση (1903-1908)
II. Το Μακεδονικό Ζήτημα σε έξαρση: Ίλιντεν και Μακεδονικός Αγώνας (1903-1908)
III. Το Μακεδονικό Ζήτημα την επαύριο του Μακεδονικού Αγώνα
IV. Η πορεία του Μακεδονικού Ζητήματος κατά τη Νεοτουρκική περίοδο (1908-1912)

Βιβλιογραφία