Βιβλίο
50χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Εμπειρία και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου
50 Years European Parliament: Experience and Perspectives

Συλλογικό έργο
Επιμελητής: Ευάγγελος Χρυσός
Επιμελητής: Άννα Καραπάνου
Εισηγητής: Mathieu Bertrand
Εισηγητής: Joop TH. J. van den Berg
Εισηγητής: Andreas Maurer
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου
Εισηγητής: Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη
Εισηγητής: Γεώργιος Κ. Παπαστάμκος
Εισηγητής: Σταύρος Λαμπρινίδης
Εισηγητής: Γεώργιος Τούσσας
Εισηγητής: Δημήτριος Παπαδημούλης
Εισηγητής: Νικόλαος Σκανδάμης
Εισηγητής: Joachim Wintzer
Εισηγητής: Stelios Perrakis
Εισηγητής: Anne - Marie Le Pourhiet
Εισηγητής: Paola Bilancia
Εισηγητής: Rudolf Streinz
Εισηγητής: Αστέριος Πλιάκος
Εισηγητής: Gerrit Voerman
Αθήνα
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Αριθμός Έκδοσης: 1
2009
σ. 228
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-6757-19-8
Σημειώσεις: Χαιρετισμοί: Δημήτριος Γ. Σιούφας, Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου. Εισαγωγικό σημείωμα: Giuseppe de Vergottini.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 10.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 23-03-2016)
Περίληψη:

Περιέχονται οι εισηγήσεις:
- Δημήτριος Γ. Σιούφας, "Χαιρετισμός του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων"
- Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, "Χαιρετισμός της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου"
- Giuseppe de Vergottini, "Introductory remarks"

Ιστορική διαδρομή και προοπτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

- Mathieu Bertrand, "Le Parlement europeen face aux defies de la democratie"
- Joop TH. J. van den Berg, "European Parliament and National Parliaments: Are they comparable?"
- Andreas Maurer, "From Talking Shop to Working Parliament: The Change of the European Parliament Functions and its Imlications for the European Parliament's Profile"
- Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου, "Η ομοσπονδιακή αρχή διττής νομιμοποίησης και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

II. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ελληνική εμπειρία

- Παρεμβάσεις: Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα, Γεώργιος Παπαστάμκος, Σταύρος Λαμπρινίδης, Γεώργιος Τούσσας, Δημήτριος Παπαδημούλης

III. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέρος της θεσμικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης

- Νικόλαος Σκανδάμης, "Δημοκρατικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης"
- Joachim Wintzer, "The Way Towards Direct Elections of the European Parliament in 1979"
- Stelios Perrakis, "Le Parlement europeen et la promotion et protection des droits de l'homme. Esquisse d'une action plurielle"
- Anne - Marie Le Pourhiet, "Parlement europeen et parlements nationaux: concurrence legislative et conflit de souverainete"
- Paola Bilancia, "The Role and Power of European and National Parliaments in the Dynamics of Integration"
- Rudolf Streinz, "European Parliament and National Parliaments: The German Experience"
- Αστέριος Πλιάκος, "Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια: από την αντιπαλότητα στην κοινή μάχη για τον εκδημοκρατισμό και τη νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
- Gerrit Voerman, "From Federation to Party? The Formation of Political Parties in the European Union"